Telefón: +421 905 800 623 | E-Mail: info@orisplus.sk | Adresa: Nám. J. Herdu 1, 918 22 Trnava, Slovensko
Before turning to those moral and mental aspect
How often have I said to you that when you have e
It is a capital mistake to theorize before one has data.
We must fall back upon the old axiom that when all other

Aktívny EAS

Aktívny EAS ID systém PROTECTID, ktorý výrazne znižuje krádeže a tým zvyšuje Váš zisk!

Počet krádeží v maloobchodných predajniach na Slovensku stále stúpa a vzhľadom na vývoj sociálnej situácie, nie je predpoklad stabilizácie tohto trendu. Najvýznamnejšími prostriedkami na zamedzenie rastu krádeží sú elektronické systémy na ochranu tovaru "EAS". Účinnosť tradičných systémov však nie je 100% vzhľadom na ich fyzikálny princíp fungovania a skúsenosti zlodejov, pre ktorých prekonanie takéhoto systému v dnešnej dobe nepredstavuje neriešiteľný problém.

Máme pre Vás inovatívne riešenie - ide o úplne nový aktívny digitálny bezpečnostný systém určený pre moderné obchody, ktorý prináša vyššiu úroveň zabezpečenia tovaru. S našim systémom PROTECTID môžete všetky mechanické a magnetické zámkové systémy nahradiť aktívnou digitálnou technológiou, prípadne existujúcu ochranu tovaru kombinovať s novým systémom.

Základným kritériom pre vývoj nového systému bolo vylúčiť nedokonalosti tradičných EAS systémov a zvýšiť tak účinnosť na maximálnu možnú úroveň. Výsledkom je systém s nasledovnými vlastnosťami:

Každý systém, teda každý obchod dostane svoj jedinečný špecifický digitálny algoritmus, ktorým komunikujú všetky ochranné kódy umiestnené na chránenom tovare s centrálnou jednotkou až do vzdialenosti 50 m. Ako náhle dôjde k pokusu o odstránenie digitálneho kódu alebo k pokusu o opustenie obchodu s tovarom, okamžite je vyvolaný poplach. Poplachový stav je signalizovaný opticky a zvukovo na centrálnej jednotke, za obslužným pultom. Pri poplachu sa spustí akustická signalizácia aj na samotnom digitálnom kóde, takže odhaliť zlodeja už nikdy nebude ľahšie. PROTECTID využíva úplne novú technológiu detekcie prechodu s kradnutým tovarom cez vstupnú časť predajne. Senzory sú decentne zabudované do podlahy alebo stropu a aj napriek tomu majú oveľa väčší dosah ako tradičné EAS systémy. Vstup do predajne tak môže byť čistejší a vizuálne príťažlivejší, čím sa otvárajú nové obzory pre dizajnérov obchodných priestorov. Zákazníci sa cítia v takýchto priestoroch oveľa uvoľnenejšie. Nesporným faktom je, že zákazníci, ktorí investovali do tejto novej aktívnej ID EAS technológie, zaznamenali dramatický pokles krádeží a tým pádom aj výrazný nárast ziskovosti!